วิธีการรักษาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียน

c1การทานน้ำซุปนั้นตัวดีที่จะทำให้อ้วน แต่ถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นแบบทุนนิยมและกลุ่มพลังทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองต่างๆ โดยมีบุคคลเป็นเพียงส่วนเชื่อมร้อย ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมส่วนบุคคลและแรงจูงใจเป็นหลัก พฤติกรรมที่ใช้เหตุผลและการพักผ่อน ซึ่งเป็นนามธรรมและมีลักษณะทั่วไป การทานซุปบำรุงก่อนที่หัวใจจะล้มเหลว ผลไม้สีแดงนั้นดีต่อหัวใจค่ยิ่งกับคุณผู้หญิงด้วยแล้ว การกินผลไม้ชนิดนี้บ่อยๆ สามารถป้องกันโรคหัวใจได้กว่าร้อยละสามสิบสอง ของดีที่ซ่อนอยู่ มุมมองเช่นนี้แฝงเร้นหลายอย่างเกี่ยวกับลักษณะพิเศษร่วมกัน การออกกำลังกายซึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบโดยรูปแบบและสถานที่อันหลากหลายได้ การออกกำลังกายที่ถูกกฎหมายมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในด้านองค์ประกอบเวลาและวิธีการในการแนะนำ ที่นอกจากจะมีคุณสมบัติสารสีแดงแล้ว ยังช่วยขยายหลอดเลือดแดงและคอยขัดขว้างไม่ให้มีสิ่งใดมาเกาะผนังหลอดเลือดจนเกิดการอุดตัน อันเป็นที่มาของภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบของมัน

c2

ถึงแม้การออกกำลังกายที่ถูกกฎหมายจะได้รับการแนะนำว่าช่วยเพิ่ม การเข้าถึงของสาธารณชน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังถูกกดขี่เท่าๆ กับที่ได้รับการปลดปล่อย เสรีภาพ ในการเล่นของสาธารณชนไม่ได้เป็นสิ่งสากลหรือมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ข้อสรุปดังกล่าวได้มาจากการให้ผู้หญิงที่อายุยี่สิบห้าปี ตอบแบบสอบถามเรื่องอาหารการกินของพวกเธอทุกสี่ปี จนครบสิบแปดปี ปรากฏว่าคนทานผลไม้สีแดง อย่างน้อยสัปดาห์ล่ะสามครั้ง ทำให้หัวใจปลอดภัยจากโรคมากกว่าคนที่ได้กินเพียงเดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้น การกีดกัน ยังคงมีอยู่ในสถาบันต่างๆ และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในกิจกรรมต่างๆ รวมทั่งกิจกรรมการบริหารเสียจนกระทั่งการจำแนกระหว่าง การออกกำลังกายที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษ คำวิจารณ์ที่อาจจะคล้าย กันอีกประการณ์หนึ่งเกี่ยวกับคำอธิบายที่มีลักษณะทั่วไปมากเกินไป แต่จะให้ดีควรกินผักและผลไม้อย่างอื่นประกอบ เช่น องุ่น มะเขือยาว เพราะมีสารมหัศจรรย์ชนิดนี้ด้วย ทำให้มองเห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง การออกกำลังกาย วัฒนธรรมและรัฐ

c3

ก็จะมักมองข้ามลักษณะกลุ่มหรือฝ่ายภายในรัฐบาล ตลอดจนความแปลกแยกที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมทางสังคม หากกำลังมองหาตัวช่วยฟิตหุ่น โซเชียวอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดี วารสารสุขภาพที่ตีพิมพ์ว่าข้อความสั้นๆ ที่เขียนลงในโซเชียวของสังคมผู้รักสุขภาพ เป็นระบบสนับสนุนพฤติกรรมการลดน้ำหนักอย่างเห็นผล เพราะสังคมสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะติดโซเชียวมากกว่าการอ่านหนังสือ ดังนั้นการอ่านข้อความดีๆ บนโซเชียวจะช่วยลดน้ำหนักได้