เกี่ยวกับเรา

c5

ความสนใจอันคับแคบของทฤษฎีการออกกำลังกายแบบดั้งเดิมจึงไม่อาจอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ ทฤษฎีการออกกำลังกายดั้งเดิมมีจุดอ่อนที่สำคัญร่วมกัน คือ พวกเขาถือว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งคงที่ตลอดกาลและมีอยู่แบบเดียวโดยไม่มีความผิดแผกแม้แต่น้อย สำหรับประเทศไทยการทำผักดองเป็นวิถีพื้นบ้านมาช้านาน นิยมนำผักพื้นบ้าน เช่น ผักเสี้ยน ผักหนาม ผักกุ่ม มาดองด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดองเปรี้ยว โดยนำผักมาเคล้ากับเกลือ เติมน้ำซาวข้าวและปิดภาชนะทิ้งไว้สองถึงสามวัน