bookmark_borderกลุ่มคนที่เสี่ยงอย่างมากที่จะต้องใช้เครื่องช่วยฟัง

ในปัจจุบันโลกของเรามีมลพิษทางเสียงเยอะขึ้นจากในสมัยก่อนมาก หากเปรียบเทียบกันแล้ว ยิ่งโลกมีวิวัฒนาการมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น

เราในฐานะประชาชนพลเมืองก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายที่จะมาจากการพัฒนาการเหล่านี้ได้เหมือนกัน มีหลายสถานการณ์ที่หากเราเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นแล้ว อาจทำให้เรามีปัญหาด้านการได้ยินซึ่งถ้ายังต้องอยู่หรือได้ยินเสียงแบบนั้นเป็นประจำอาจทำให้เรามีอาการหูหนวกและจำเป็นต้องใส่ เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้เราได้ยินได้

สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะต้องใช้เครื่องช่วยฟังคือ

กลุ่มคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้เสียงดัง เช่น โรงงานหลอมเหล็ก โรงงานที่ต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โรงงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งโรงงานที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่เรานำมายกตัวอย่าง ยังมีอีกหลายโรงงานที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงที่ดังซึ่งจะส่งผลให้หูได้รับการบาดเจ็บภายในและอาจส่งผลต่อการได้ยินได้

กลุ่มพนักงาน Call Center ที่ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ พนักงานกลุ่มนี้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง แต่การที่ต้องฟังเสียงนานๆก็มีผลต่อการได้ยินได้ ซึ่งหากพนักงานคนไหนยิ่งไปเพิ่มเสียงในสายให้ดังขึ้นก็จะมีผลต่อระบบหูภายในได้เร็วขึ้น เพราะการฟังเสียงดังนานๆ ถึงแม้เสียงจะไม่ได้ดังเท่ากับกลุ่มที่ทำงานโรงงานแต่เมื่อระบบภายในหูต้องใช้งานอย่างหนักในการฟังเป็นเวลานานทั้งวันเป็นเวลาหลายปี ระบบภายในหูก็อาจได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อการได้ยินได้

กลุ่มคนที่ต้องทำงานตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น พวกนางรำ หรือกลุ่มคนที่ต้องเล่นดนตรีในงาน คนพวกนี้มักจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ยิ่งหากใครที่ต้องทำหน้าที่อยู่ใกล้กับลำโพงจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อระบบหูมีปัญหาเรื่องการได้ยินเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ในงานรื่นเริงเจ้าภาพมักต้องการเปิดเพลงเสียงดัง ดนตรีดังๆ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของเครื่องเสียงในงานว่าเยี่ยมยอดแค่ไหน

พระที่วัดก็สุ่มเสี่ยงต่อการต้องใช้เครื่องช่วยฟังเหมือนกัน เพราะบางวัดจะมีการจัดให้มีจุดกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ วัดไหนที่ไปขอแล้วคนขอสมหวังดังที่ขอไว้ก็จะมีการมาแก้บนและการแก้บนส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งการเล่นดนตรี การจุดประทัดแก้บน ซึ่งเสียงที่ดังเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการได้ยินของหูทั้งสิ้น หากยืนอยู่ใกล้ตรงที่เขาจุดประทัดอาจมีอาการหูอื้อและนานไปอาจจะไม่ได้ยินเสียง จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังได้